LPT Construction använder cookies för att ge dig anpassat innehåll och en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att acceptera bekräftar du att du samtycker till vår användning av kakor.

Tillvägagångssätt innergårdsrenovering

Information

Innan innergårdsrenoveringen påbörjas i fastigheten så genomförs ett allmänt informationsmöte där vi går igenom i stora drag vad som är upphandlat i entreprenaden, arbetsbeskrivning, tidsplan. LPT Construction använder sig av elektroniska plattform för information under tiden innergårdsrenoveringen pågår där vi aviseringar om tex. Tidsplaner för rivningsarbeten, gjutningar. För att detta ska fungera effektivt är det oerhört viktigt att LPT Construction får ta del av alla berörda av stambytets telefonnummer samt mejladresser så att vi kan hålla kontakten under hela tiden som innergårdsrenoveringen pågår.

Tidsplan

LPT Construction kommer att upprätta en detaljerad tidsplan för arbetena med innergårdsrenoveringen där det framgår i detalj när vi påbörjar samt avslutar arbetena. Tidsplanen kommer även att läggas upp på våran elektroniska plattform. Sker det förändringar i tidsplanen på grund av oförutsedda händelser tex att ritningar och handlingar inte stämmer överens med verkligheten kommer information om detta via avisering i trapphuset samt på den elektroniska plattformen.

Försyn

Innan innergårdsrenoveringen påbörjas kommer LPT Constructions platschef göra en försyn för att dokumentera eventuella befintliga skador i trapphus samt övriga berörda utrymmen tex. målnings skador, repor i golv, märken på dörrar.

Täckning och förberedelser

Innan LPT Construction påbörjar innergårdsrenoveringen kommer vi att montera ett väderskydd över innergården för att skydda mot nederbörd. Vi kommer även att täcka fönsterna under väderskyddet med täckplast för att undvika damminträngning och täcka golven i entrén med täckmasonit för att förhindra skador.

Miljöinventering

För att förhindra att miljöfarliga ämnen sprids i fastigheten i samband med innergårdsrenoveringen så kommer det att utföra en miljöinventering innan vi påbörjar renoveringsarbetena. Allt för att säkerställa en så bra arbets- och boendemiljö som möjligt.

Rivning och besiktning av befintligt bjälklag

Innan stambytet påbörjas i er lägenhet eller lokal kommer LPT Constructions platschef göra en försyn för att dokumentera eventuella befintliga skador på tex. tapet och målnings skador, repor i golv, märken på dörrar. Vi kommer även att gå igenom med er vad ni måste flytta undan och hur du skall täcka in för att förhindra damm spridning på bästa sätt inför stambytet.

Återuppbyggnad

Arbetena brukar påbörjas med att befintligt ytskikt samt betongöverbyggnad rivs ner till befintliga balkar för att en konstruktör ska kunna bedöma om dessa behöver förstärkas eller rent av bytas ut. Under denna tid kommer ljudnivån samt damm spridningen att vara mycket hög.

Städning

Dagligen när arbetena avslutas städas berörd entré av för att undvika damm spridning till övriga ytor i fastigheten.

Har du en idé och vill samarbeta med oss?
Hör av dig till Peter.
peter.eriksson@lpt-construction.se
+46 705 - 83 69 06