Instruktionsvideos

Stopp i handfatet

Sjunker vattnet långsamt i handfatet? Då kan du behöva rensa avloppet. I denna korta instruktionsvideo visar och beskriver vi hur man enkelt gör rent sitt vattenlås.

Rensa golvbrunnen

Sjunker vattnet långsamt i duschen? Då är det dags att rensa golvbrunnen! I denna korta instruktionsvideo visar och beskriver vi hur man enkelt gör rent sitt vattenlås.