LPT Construction använder cookies för att ge dig anpassat innehåll och en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att acceptera bekräftar du att du samtycker till vår användning av kakor.

Tillvägagångssätt stambyte

Information

Innan stambytet påbörjas i fastigheten så genomförs ett allmänt informationsmöte där vi går igenom i stora drag vad som är upphandlat i entreprenaden, hur arbetena kommer att genomföras vilka materialval föreningen har valt som standard och hur tidsplanen ser ut. Därefter kommer LPT Constructions platschef att genomföra ett personligt tillvalsmöte med alla lägenhetsinnehavare och eventuella lokalhyresgäster där vi i detalj går igenom vad som gäller i respektive lägenhet och lokal.

LPT Construction använder sig av elektroniska plattform för information under stambytets gång. Där kommer aviseringar om tex. vattenavstängningar, tidsplaner. Där finns en webbutik med standardprodukter samt diverse tillval som är prissatta. För att detta ska fungera effektivt är det oerhört viktigt att LPT Construction snabbt får ta del av alla berörda av stambytets entreprenadens telefonnummer och mejladresser så att vi kan hålla kontakten under hela stambytets gång.

Tidsplan

LPT Construction kommer att dela ut en detaljerad tidsplan för stambytet där det framgår i detalj när vi påbörjar samt avslutar arbetena i respektive lägenhet och eventuella lokaler samt totalt för fastigheten. Tidsplanen för stambytet kommer även att läggas upp på vår elektroniska plattform. Sker det förändringar i tidsplanen för stambytet på grund av oförutsedda händelser tex att ritningar och handlingar inte stämmer överens med verkligheten kommer information om detta via mejl samt avisering på den elektroniska plattformen.

Utställning

För att underlätta inför tillvalsmötet gällande er lägenhets val av kakel, klinkers, blandare och porslin så kommer vi att bygga ett utställningsrum i fastigheten där vi monterar standardprodukterna som är upphandlade av föreningen och diverse tillvalsprodukter som vi bedömer har hög kvalitet samt passar i era lägenheter och lokaler. Om man inte hittar något i utställningen så har vi ytterligare produkter i vår webbutik. Ni kan även själva titta i bygghandeln efter produkter om det vi erbjuder inte passar, valda produkter kan LPT Construction även offerera om vi får artikelnummer.

Egna inköp

Ni kan även köpa in egna produkter eller återmontera befintliga och får då ett kostnadsavdrag på produkter som föreningen har upphandlat i stambytet. Mycket viktigt att ni kontaktar LPT Constructions platschef i innan ni beslutar er för detta då det kanske omöjliggörs av branschregler eller krav som er förening har ställt. Det kan även tillkomma extra monteringskostnad om produkterna är mer arbetskrävande att montera. Om ni ska leverera egna produkter ansvara ni för att dessa levereras till lägenhet i rätt mängd samt i rätt tid.

Tillvalsmöte

Innan stambytet påbörjas i er lägenhet kommer vi tillsammans med er ha ett individuellt möte där vi i detalj går igenom vad ni har för önskemål gällande val av standardprodukter eller om ni vill beställa några av dom tillvalen som vi erbjuder i vår webbutik. Ni kanske har hittat egna produkter som ni vill att vi prissätter, kanske vill ni återmontera några befintliga produkter! Valet är ert.

Efter detta tillvalsmöte så kommer vi att skriva en offert av vad vi gått igenom under mötet samt göra en skiss på ert badrum och eventuellt WC-rum. Det kan självklart vara så att denna offert blir på noll kronor om ni väljer den standard som föreningen har upphandlat. Offert samt skiss måste vara underskrivna av er senast en vecka innan arbetena påbörjas i er lägenhet då dessa kommer att vara arbetshandlingarna för alla yrkesgrupperna. Detta gäller även om offerten är på noll kronor.

När arbetena har påbörjats så ska alla eventuella frågor gå genom LPT Constructions platschef. Inga instruktioner får ske med övrig personal då detta kan ge upphov till missförstånd.

Försyn

Innan stambytet påbörjas i er lägenhet eller lokal kommer LPT Constructions platschef göra en försyn för att dokumentera eventuella befintliga skador på tex. tapet och målnings skador, repor i golv, märken på dörrar. Vi kommer även att gå igenom med er vad ni måste flytta undan och hur du skall täcka in för att förhindra damm spridning på bästa sätt inför stambytet.

Låsbyte

LPT Construction kommer att byta ut låscylindern i er lägenhetsdörr till en byggcylinder som ni får tre stycken nycklar till. Dessa kommer bara att fungera i er dörr men vi på LPT Construction kommer att en huvudnyckel som passar alla lägenhetsdörrar. Efter att stambytet är färdigställt kommer byggcylindern att bytas ut och eran originalcylinder återmonteras. Er egna låscylinder behåller ni under tiden. Där det är möjligt kommer vi att montera in vårt låssystem som heter ILOQ . Den självdrivna enheten iLOQ S10 representerar en ny generation när det gäller låssystem. Systemets starka kryptering gör att du kan administrera behörigheterna i låssystem med huvudnyckel på ett flexibelt och säkert sätt.

Täckning och förberedelser

Innan LPT Construction påbörjar stambytet i er lägenhet eller lokal måste ni ha plockat undan den inredning, möbler, mattor, tavlor, lampor mm som vi gick igenom med er under försynen.

Ni måste även täckt in dörröppningar och möbler med textiler samt plast. LPT Construction ansvarar bara för täckning av golven i arbetsområdet. Täck noga då det kommer att damma oerhört mycket under stambytets genomförande. LPT Construction kommer att tillhandahålla plast och tejp i erforderlig mängd för er egna täckning. Tänk dock på att om man tejpar på målade ytor eller tapeter så finns det stor risk att det uppstår färg och tapetskador vid borttagandet av tejpen.

Ni måste även tydligt markera den inredning som ni vill ska sparas i badrum, kök och eventuellt WC-rum samt var i lägenheten utanför arbetsområdet det ska förvaras under tiden för våra arbeten i er lägenhet.

För att förhindra att posten som kommer blir förstörd så ska ni se till att det finns en tydligt markerad låda för detta eller ordna med tillfällig eftersändning

Asbestprover

För att förhindra att asbest sprids i fastigheten i samband med stambytet så kommer det att utföras asbest prover i dom badrum, kök och eventuella WC-rum som våran auktionerade underentreprenör bedömer att det finns risk att detta förekommer. Under 50–70 talet så var det mycket vanligt att det användes i byggnation.

Arbetet påbörjas

När stambytet påbörjas i er lägenhet eller lokal så kommer vi att börja med att täcka golven i entreprenadområdet med täckmasonit för att förhindra skador på era golv. Efter detta så kommer elen att kopplas bort, vatten och avlopp stängs av i berörda utrymmen.

Rivning

I badrum samt eventuella WC-rum rivs vägg och golvbeklädnad och rör friläggs detta. I köken försöker man däremot att demontera så lite som möjligt för att få åtkomst till rören då vi eftersträvar att återställningen ska bli så smärtfri som möjligt. Under denna tid kommer ljudnivån samt damm spridningen att vara mycket hög.

Återuppbyggnad enligt offert och ritning

När friläggningen är klar påbörjas arbetena med att dra nya rör samt elinstallationer, väggarna återställs och golven gjuts, badrum och eventuella WC-rum fuktisoleras och kakelarbetena påbörjas. Tak, dörrfoder och eventuella väggar spacklas och målas. Badrumsinredningen monteras. I köken återmonteras eventuella skåp samt berörda väggar spacklas och målas.

Städning

Arbetena avslutas med att vi täcker av golven samt städar av entreprenadområdet. Städning av övriga ytor i lägenheten är inget som ingår i vårt arbete utan detta ligger på varje enskild boende.

Besiktning

När stambytet är klart i eran lägenhet eller lokal så kommer en oberoende besiktningsman för att kontrollera att arbetena är korrekt utförda enligt branschregler samt avtal. Ni får gärna medverka vid denna besiktning men det är inget krav.

Fakturering

När besiktningen är genomförd samt eventuella anmärkningar är åtgärdade kommer vi att fakturera enligt dom uppgifter som ni uppgett vid offertskrivningen.

Har du en idé och vill samarbeta med oss?
Hör av dig till Peter.
peter.eriksson@lpt-construction.se
+46 705 - 83 69 06